اعلام نتایج چالش هفته پژوهش

نفر اول: امیرمهدی ابراهیم‌آبادی
نفر دوم: امیرحسین زیبایی
نفر سوم: محمدطاها ابراهیمی

برگزیده: برنا شیشه بر
برگزیده: آرتا خوشنویس
برگزیده: دانیال طهماسبی

سهام برای تمامی شرکت کنندگان: ۳۰ سهم
برگزیدگان: ۳۰+۲۰
رتبه ها:
اول: ۳۰+۵۰
دوم:۳۰+۴۰
سوم: ۳۰+۳۰

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت