جلسه دبیران سلام صدر – دی ماه ۱۳۹۹

با اتمام ایام امتحانات نوبت اول و به منظور هماهنگی برنامه کلاس ها و محتوای نیمسال دوم،

جلسه صمیمی دبیران مدرسه سلام صدر با رعایت دقیق و کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید و دبیران فرزانه، مدیریت و مشاوران پایه به بحث و تبادل‌نظر نشستند.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت