اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان سلام صدر

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سلام صدر در تاریخ ششم آبان ۹۹ برگزار گردید.
در این جلسه ضمن ارائه گزارشات مربوطه توسط مدیریت و قرائت آیین‌نامه اجرایی انجمن، انتخابات داخلی صورت پذیرفت و سرکار خانم حقی به عنوان رئیس و سرکار خانم گلرو به عنوان نائب رئیس انجمن اولیا و مربیان انتخاب شدند.
مقرر شد جلسات بعدی انجمن به صورت آنلاین صورت پذیرد.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت