اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم، در تاریخ سه شنبه ۱۸ شهریور ماه، برگزار گردید.

جلسه با صحبت‌های آقای محمّدی (معاونت اجرایی) در خصوص شرایط شرکت در کلاس‌های آنلاین و هم‌چنین موضوع حضور و غیاب، آغاز شد.

در ادامه جناب آقای ادب (معاونت فرهنگی) گزارشی از فعّالیت‌های فرهنگیِ انجام‌شده در پایگاه تابستانی ارائه کردند. پس از معرّفی کلاس‌های فرهنگیِ نوبت اوّل، اولیای گرامی با پُرکردن پرسشنامهٔ مربوط، کلاس‌ها را تعیین الویت کردند. همچنین جناب آقای عیّوق (مسئول پایه) به بیان دغدغه‌ها و نکات آموزشی مرتبط با سال تحصیلی پرداختند.

در پایان جناب آقای شاه‌حسینی(مدیریت)، توضیحاتی کلّی راجع به فضای سال جاری، عنوان کردند. هم‌چنین انتخابات انجمن اولیا، پس از معرّفی ۳ کاندید، به صورت آنلاین، برگزار شد و جناب آقای تهرانی شریف، به عنوان نمایندهٔ انجمن اولیا و مربیان پایهٔ هفتم، انتخاب شدند.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت