نشست صمیمانه سلام صدر و سلام دیباجی

️نشست صمیمی اعضای شورای سلام دیباجی و کادر سلام صدر در روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ در محل دبیرستان سلام صدر برگزار شد.

در بخشی از این نشست، جشن تولد استاد زریو، مسئول محترم پایه ی نهم نیز برگزار گردید.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت