جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم

با توجه به اهمیت شیوع بیماری کرونا ؛
دبیرستان سلام‌صدر جلسه معارفه مسئولین پایه را در قالب
گروه‌های هشت نفره و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی برگزار نمود.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت