زی بازی
مافیا
کنکور 1400
تابستان 1400
نفرات برتر سلام صدر در مسابقات رباتیک جونیورکاپ 2021