هیئت شهادت حضرت زهرا (س)

هیئت محبان الرضا (ع) ، یک روز مانده به شهادت حضرت زهرا (س)

سلام صدریها در اُسوه حسنه

درخشش سلام صدریها در اُسوه حسنه

یک بار دیگر ، جشنواره فرهنگی هنری اُسوه حسنه ، شاهد درخشش شرکت کنندگان ساعی و توانمند دبیرستان سلام صدر بود ؛ این جشنواره که هر ساله در بین تمامی مدارس سلام برگزار میشود ، فرصت مناسبی است برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری فرزندان این مرز و بوم . سلام صدریها توانستند در این […]