تماس با ما

دبیرستان سلام صدر ( دوره اول )

آدرس :

تهران ، بزرگراه صدر (غرب به شرق) ، خروجی منظریه/کلاهدوز ، خیابان برادران رحمانی ، کوچه دلجو ، خیابان قیطریه جنوبی ، کوچه آریا شرقی ، شماره ۷

تماس :

۲۲۵۹۹۷۴۱ – ۲۲۵۹۹۷۳۷ – ۲۲۵۹۹۷۳۰