کلاس های تقویتی و پیشرفته ریاضی

کلاس های تقویتی و پیشرفته ریاضی

چالش های فرهنگی

دانش آموزان فعال در چالش های فرهنگی پایگاه تابستانی

دومین صبحگاه آنلاین دبیرستان سلام صدر

دومین صبحگاه آنلاین دبیرستان سلام صدر

سال تحصیلی جدید

افتتاحیه سال تحصیلی جدید

اطلاعیه پرونده فارغ‌التحصیلان

کاهش نفرات حاضر در مدرسه در ایام شیوع مجدد ویروس کرونا

پایگاه تابستانی 1399

پایگاه تابستانی ۱۳۹۹

هدایت تحصیلی پایه نهم 1

آغاز دور اول مشاوره های خصوصی هدایت تحصیلی پایه نهم

اطلاعیه پرونده فارغ‌التحصیلان

اطلاعیه پرونده فارغ‌التحصیلان دوره سه سلام صدر

جلسه معارفه مسئول پایه جدید

جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم

آزمون پایانی 1

آزمون های پایانی ۱۳۹۹