جلسه معارفه مسئول پایه جدید

جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم

آزمون پایانی 1

آزمون های پایانی ۱۳۹۹

چهارمین جلسه اولیا محترم پایه نهم

چهارمین جلسه اولیا محترم پایه نهم

نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو یک روزه بچه های پایه نهم

آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران