جلسه معارفه مسئول پایه جدید

جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم

آزمون پایانی 1

آزمون های پایانی ۱۳۹۹

نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردوی شبانه پایه هشتم

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو پدران و پسران سلام صدر

اردو پدران و پسران پایه هشتم

اردو شبانه روزی سلام صدر

اُردو شبانه روزی تفریحی-فرهنگی پایه هشتمی ها