نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو پدران و پسران سلام صدر

اردو پدران و پسران پایه هشتم

اردو شبانه روزی سلام صدر

اُردو شبانه روزی تفریحی-فرهنگی پایه هشتمی ها

آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران