جلسه معارفه مسئول پایه جدید

جلسه معارفه مسئول پایه جدید و اهدای کارنامه ترم دوم

آزمون پایانی 1

آزمون های پایانی ۱۳۹۹

اولین جلسه با اولیای محترم داوطلبین پایه هفتم

نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردوی شبانه پایه هفتم

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو پدران و پسران سلام صدر

اردو پدران و پسران پایه هفتم