آزمون جامع مدارس برتر

کسب ۵۰ رتبه برتر در آزمون جامع مدارس برتر

اردوی مطالعاتی 1

آغاز اردوی مطالعاتی دبیرستان سلام صدر

کلاس های تقویتی و پیشرفته ریاضی

کلاس های تقویتی و پیشرفته ریاضی

چالش های فرهنگی

دانش آموزان فعال در چالش های فرهنگی پایگاه تابستانی

دومین صبحگاه آنلاین دبیرستان سلام صدر

دومین صبحگاه آنلاین دبیرستان سلام صدر

اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم 1400 - 1399

اولین جلسه اولیا محترم پایه هفتم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

سال تحصیلی جدید

افتتاحیه سال تحصیلی جدید

اهمیت تحلیل آزمون

جلسه مشاوره پایه هفتم ( توضیح اهمیت تحلیل آزمون)