نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر

اردو اصفهان سلام صدر

اردو تفریحی اصفهان

اردو پدران و پسران سلام صدر

اردو پدران و پسران پایه هفتم

اردو شبانه روزی تفریحی-فرهنگی پایه هفتمی ها

اردو معارفه دانش آموزان پایه هفتم

آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران