آزمون پایانی 1

آزمون های پایانی ۱۳۹۹

معاینه دهان و دندان دانش آموزان

معاینه دهان و دندان دانش آموزان

چهارمین جلسه اولیا محترم پایه نهم

چهارمین جلسه اولیا محترم پایه نهم

اولین جلسه با اولیای محترم داوطلبین پایه هفتم

تقدیر از افتخارآفرینان مسابقات مسکو

تقدیر از افتخارآفرینان مسابقات مسکو

حضرت فاطمه زهرا

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا

جلسه دانش افزایی123

جلسه دانش افزایی اولیا سلام صدری

نفرات برتر آزمون جامع 1

افتخاری دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صدر