جلسه اولیا پایه هفتم و ارائه کارنامه داخلی ۱

اولیا محترم پایه هفتم در دو نوبت (ساعت ۷:۳۰ و ۱۱) در محل سالن اجتماعات دبیرستان گردآمدند.

جلسه با حضور آقایان شاه حسینی، ادب و زمان وزیری پیرامون نکات آموزشی پایه هفتم، گزارش تابستان، تقویم مدرسه، نظام دو کارنامه ای، اسوه حسنه و مطالبی درباره نسل Z برگزار شد.

در پایان این جلسه، کارنامه داخلی ۱ و برنامه امتحانات دی ماه به اولیا تحویل داده شد.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت