افتخارآفرینی در مسابقات حقوق ۱۴۰۰

از سال گذشته یک رشته به رشته های فرهنگی مدرسه اضافه شد به اسم حقوقدانان جوان.

یک گروه جوان و با انگیزه از دانشجویان رشته‌های مختلف حقوق دور هم جمع شده‌اند و یک دپارتمان ایجاد کرده‌اند که سرفصل های یک کلاس را در مدارس متوسطه پوشش بدهند.

رشته حقوق دان جوان در سه ترم برگزار می شود: حقوق کیفری، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل

دانش آموزان از این کلاس ها خیلی استقبال کردند و بازخوردهای خیلی خوبی از طرف دانش آموزان و اولیای آنها داشته‌ایم.

علاوه بر برگزاری کلاس، هر ساله دو سری مسابقات حقوقدان جوان هم بین مدارس برگزار می کند.

چهارمین دوره این مسابقات که به مسابقات موت کورت معروف است در تابستان امسال برگزار شد و مدرسه ما موفق به کسب مقام اول در مسابقات حقوق کیفری و مقام اول مشترک در مسابقات حقوق بین الملل شد.

از دبیرستان سلام صدر دانش آموزان زیر در این مسابقات شرک کردند:

میدانچی، قنبری، مهدیقلی، محبوبیان، کارخانه چی، ضرغام، تهرانی، اسحاقی، حقی، عابدی، محسنی،بانک، مینوئی فر، آرامون، شیشه بر، رشیدی

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت