جلسه انجمن اولیا و مربیان ۱۴۰۰

جلسه انجمن اولیا و مربیان سلام صدر در روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه برگزار شد.

در این جلسه، جناب آقای دکتر میدانچی بعنوان رئیس انجمن، سرکار خانم حقی بعنوان نائب رئیس و سرکار خانم فیروزی بعنوان منشی انجمن اولیا و مربیان انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه، در خصوص مسائل جاری دبیرستان، برنامه کلاس های حضوری و پیشنهاد دورهمی خانوادگی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت