سرزمین دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

در دبیرستان سلام صدر، بسیاری از کار ها توسط خود دانش آموزان برنامه ریزی و اجرا می شود بدین صورت که هر دانش آموز با توجه به مسئولیتی که در سرزمین دانش آموزی دریافت می کند، فعالیت می کند.

امسال، سرزمین دانش آموزی به شیوه ای جذاب و متفاوت برگزار خواهد شد.

با برگزاری انتخابات، از هر کلاس یک مدیر انتخاب خواهد شد و معاونین توسط مدیر برگزیده خواهند شد که با توجه به فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط آنان، امتیاز کسب خواهند کرد.

مدیران کلاس ها، شورای دانش آموزی مدرسه را تشکیل خواهند داد و تصمیم گیری ها و طرح های کلی در جلسات بررسی خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اهداف و برنامه های سرزمین دانش آموزی، اینجا کلیک کنید.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت