حضور گروه بندی شده‌ی ۹۰ درصد از دانش آموزان در مدرسه

مدرسه با حضور شماست که معنا پیدا می‌کند …

پس از یک سال و اندی از شروع بیماری کرونا، بالاخره زمان حضور کم و اندک دانش‌آموزان در مدرسه فرا رسید.
شاید ادامه فاصله اجباری معلم و دانش‌آموز دیگر قابل تصور نبود.

هر چند زمان کوتاهی را با دانش آموزان در گروه های کوچک ۸ تا ۱۲ نفره خواهیم داشت اما همگی می دانیم که لطف کلاس های حضوری چقدر بیشتر و با برکت است.

سلام صدر، از سوم آبان ۱۴۰۰، میزبان نفس های گرم عزیزانمان است.

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، دانش آموزان در گروه‌های ۳۰ نفره که خود تقسیم به سه کلاس می شوند در مدرسه حاضر خواهند شد.

اما آنچه که ما را دلگرم به حضور بچه ها در مدرسه کرده است، دعای خیر پدر و مادر های عزیز است که بدرقه راه فرزندانشان میباشد.
شاید برنامه ریزی حضور با این شیوه با سختی های خاص خودش همراه باشد اما به خاطر حرکت رو به جلوی چرخ‌دنده‌های سازمان تعلیم و تربیت نیاز است که در شرایط جدید ما هم خودمان را به روز کنیم و آینده را روشن تر از پیش ببینیم و برایش تلاش کنیم.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت