اولین دور جلسات مشاوره فردی پایه نهم در سال ۱۴۰۰

در لزوم ارتباط مستمر و پیگیری بدون وقفه امور آموزشی برای کسب بهترین نتیجه هیچ شکی نیست.

در راستای این امر مهم و فزاینده، برگزاری مشاوره‌های زمانبندی شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هم اکنون در پایه نهم اولین دور از مشاوره های فردی مسئول پایه و دانش آموزان به صورت فرد به فرد به منظور شناخت دو طرفه، آشنایی با سطح دانش آموزان در دروس تخصصی و ارائه راهکارهای مناسب برای شروع سالی متفاوت در حال برگزاری است.

ما به فرزند آینده فرزندان خود به خود ایمان داریم …

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت