قبولی فارغ التحصیلان سلام صدر در المپیاد کشوری ۱۴۰۰

چه خبری خوشحال کننده تر از به ثمر رسیدن تلاش عزیزان ما در عرصه المپیادهای کشوری
سلام صدر، با افتخار قبولی در مرحله دوم المپیاد کشوری ۱۴۰۰ را به همت دو فارغ التحصیل جوان خود به جشن می نشیند.

عماد امیری فرد در رشته شیمی و برهان شریعتی در رشته فیزیک از دانش آموزان دوره دوم سلام صدر با این نتیجه عالی برگ زرین دیگری در کارنامه سلام صدر حک نمودند.

این افتخار را به خانواده بزرگ سلام به ویژه عزیزان سلام صدر تبریک عرض می کنیم.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت