جلسه دبیران – ۱۲ تیر ۱۴۰۰

مگر میشود بدون هماهنگی کلاسهای خوبی برگزار کرد…
طبق روال هر ساله سلام صدر، جلسه دبیران برای هماهنگی بیشتر و بیان دیدگاه های آموزشی و مدیریتی در دو بخش دبیران آموزشی و کمیسیون های فرهنگی و پژوهشی برگزار شد.
در این جلسه مسئولین پایه عزیز نکات بسیار مهمی را در خصوص برگزاری برنامه ترکیبی تابستان ارائه نمودند.

دبیران محترم نیز ضمن شناخت بهتر از یکدیگر و معرفی خود با سامانه کارسنج به جهت کلاس های آنلاین و تکالیف و آزمون ها به خوبی آشنا شدند.

امیدوارم سال جدید با همت همکاران عزیز و تلاش دانش آموزان گل بهترین ها برای شما رقم بخوره.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت