انعقاد قرارداد با بیمه حوادث

با آغاز سال تحصیلی جدید مطابق سنوات گذشته، قرارداد بیمه حوادث کلیه دانش آموزان و کادر دبیرستان سلام صدر با شرکت سهامی بیمه آسیا منعقد گردید.
در صورت بروز حادثه در هر زمان و مکانی ، شما خانواده های محترم میتوانید مدارک و پرونده پزشکی فرزند خود را ، به مسئول اداری دبیرستان جناب آقای واحدی تحویل داده و از پوشش بیمه حوادث دبیرستان بهره مند گردید.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت