جشن تشرّف

” اعتقاد داریم تولد دوباره فرزندانمان در همین روزهاست “

چهارمین جشن تشرف دبیرستان سلام صدر به تاریخ ۲۷ آذر ۹۸ در خانه معلم منطقه ۳ برگزار شد.

© کپی رایت - دبیرستان سلام صدر - مدرسه متفاوت