کسب ۱ رتبهٔ تک‌رقمی و ۲۵ رتبهٔ دورقمی در آزمون مدارس برتر ایران

۲. علیرضا سعیدی / ۱۲. علی فروتن‌پی / ۱۴. آریا اهل‌زاده / ۲۰. شهداد غفوری / ۲۲. آرتین امیراحمدی / ۲۳. خشایار جمشیدپور / ۲۵. سینا حاجی‌معینی / ۲۹. کوروش زکی‌پور / ۳۰. پارسا احمدی /

۳۹. اشکان قنادعبادی / ۴۱. کارن مختاری / ۵۲. کیسان سلطانی / ۵۳. محمّدرضا رشیدی / ۵۴. پارسا محمّدخانی / ۵۸. پویان واحدی‌پور / ۶۵. ایمان محمّدی / ۶۷. علیرضا صوفیان /

۶۷. محمّدیاسین قنبری / ۷۱. علیرضا رشیدی / ۷۳. علی وحدت‌نیا / ۸۱. آبتین جوهری / ۸۲. اشکان لطفعلیان / ۸۳. محمّدپارسا رحمانی / ۸۹. حسن مدرّسی / ۹۷. فرزاد نوری / ۹۸. آرتین طوماری

کسب این موفقیت درخشان را به دانش‌آموزان سختکوش، اساتید محترم و اولیای ارجمند تبریک عرض مینماییم.