اردو پدران و پسران پایه هفتم

جمعه ۲۵ مهر٩٨، اُردو پسران و اسطوره های زندگیشان برگزار شد.

این اُردو که از ۷:۳۰ صبح شروع شد، پُر بود از اتفاقات قشنگ و هیجان انگیزی که  شاید سهم بسزایی در تحکیم و تقویت روابط بین پدران و پسران سلام صدری داشته باشد.