ضیافت افطاری خانواده بزرگ سلام صدری ها

رمضان یک تحولِ، تحولی از خویش به او، از منیّت به آدمیت، از بی قیدی به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن، آسمانی شدن، پیدا کردن گمشده‌های درون، گمشده‌هایی که اگر بشناسیمشون و پیداشون کنیم واژه ی اشرف مخلوقات را درک کردیم و فهمیدیم.

ضیافت افطاری به میزبانی سلام صدری ها در یک شب شاد و بیاد ماندنی برگزار شد .