درخشش سلام صدری ها در آزمون جامع مدارس برتر ایران


کسب یک رتبه ى تک رقمى و ٢٠ رتبه زیر ١٠٠ را به دانش آموزان #سختکوش ، اساتید #دلسوز و خانواده بزرگ سلام صدر تبریک عرض می نماییم.