اردو پدران و پسران پایه هشتم

پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ ، اُردو پسران و اسطوره های زندگیشان برگزار شد.

این اُردو که از ۷:۳۰ صبح شروع شد، پُر بود از اتفاقات قشنگ و هیجان انگیزی که شاید سهم بسزایی در تحکیم و تقویت روابط بین پدران و پسران سلام صدری داشته باشد.

این اردو را به زبان تصویر به نظاره بنشینیم :