اُردو شبانه روزی تفریحی-فرهنگی پایه هشتمی ها

اُردوی شبانه روزی دانش آموزان پایه هشتم، در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۹۷ به منظور پرداختن به بخشی از جنبه های تفریحی و فرهنگی برنامه های دبیرستان سلام صدر برگزار شد.

این اردو به روایت تصویر :