انتخابات سرزمین دانش آموزی سلام صدر

فرآیند اجتماعی شدن دانش آموزان و آشنایی با سواد اقتصادی ، اجتماعی و… از رسالت های مهم معلمی در دنیا کنونی ست که متاسفانه یا کمتر دیده و پرداخته می شود یا تبدیل به حرف و شعار شده. دبیرستان متفاوت سلام صدر با ارائه طرح سرزمین دانش آموزی ضمن شناسایی توانمندی های فردی دانش آموزان سعی کرده است تا این توانمندی ها و قابلیت ها را در مدرسه بکار گیرد و رویای دوست داشتنی مدرسه در دست دانش آموزان را تحقق بخشد.

تشبیه فضای عمومی مدرسه به یک سرزمین دانش آموزی و الگو گرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران در ادارۀ این سرزمین ، همچنین استفاده دانش آموزان در جایگاه قوای سه گانه مجریه ، قضائیه و مقننه؛ استفاده از دانش آموزان در جایگاه وزرا ، وکلا و … ضمن ارزش نهادن به شخصیت آنها و توانمندسازی ایشان در عرصه های ارتباطی- اجتماعی، به امور مدرسه هم شور و نشاط وصف ناشدنی اهدا کرده است. این مجموعه آمادگی دارد تا دانش و تجربه خود را در این زمینه با دیگر مدارس به اشتراک بگذارد تا همۀ دانش آموزان این سرزمین از تحقق این رویای شیرین همیشگی لذت ببرند.

در تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۷، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سرزمین دانش آموزی سلام صدر برگزار شد.

این انتخابات را به روایت تصویر به نظاره بنشینیم :