اُردو شبانه روزی تفریحی-فرهنگی پایه هفتمی ها

اُردوی شبانه روزی دانش آموزان پایه هفتم، در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مرداد ۹۷ به منظور پرداختن به بخشی از جنبه های تفریحی و فرهنگی برنامه های دبیرستان سلام صدر برگزار شد.

این اردو به روایت تصویر :