باز آمد بوی ماه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه

اولین روز مهرماه ۹۷، همانند سالهای پیش، برای دانش آموزان سلام صدر روزی به یاد ماندنی بود.

مراسم برگزار شده در این روز، همراه بود با سخنرانی موسس محترم دبرستان سلام صدر، جناب آقای مهندس اَمانی.

برای دیدن تصاویر و تیزر، به تب های بعدی مراجعه کنید.