افتخارآفرینی در مسابقات جهانی فیراکاپ ۲۰۱۸ – تایوان