آزمون جامع ۲ مدارس برتر ایران ، یکشنه ۲۳ اردیبشهت ۹۷ برگزار شد که طی آن ، سلام صدریها با تلاش خود توانستند به ۴ رتبه تک رقمی و ۱۳ رتبه دو رقمی دست پیدا کنند که به شرح زیر قابل رویت است:

تک رقمی ها
دو رقمی ها