تور گردشگری سلام صدر

همیشه آزمون معیاری برای سبک و سنگین کردن بچه ها نیست. گاهی باید بچه ها را در بازی شناخت !

لغو شدن آزمون ورودی پایه هفتم، برای ما سلام صدریها بهانه ای شد تا در فضایی بهتر و جذاب تر، مخاطبانمان را محک بزنیم. برگزاری سه دروره تور گردشگری دبیرستان سلام صدر در قالب بازی های انفرادی و خانوادگی با جمعیتی فراتر از ۵۰۰ نفر، خاطره خوشی در سال تحصیلی پیش رو برایمان رقم زد و ما نیز در فضایی آرام تر، شادتر و زیباتر توانستیم دانش آموزانی مستعد، خوش فکر و درسخوان را با خود همراه کنیم.

به امید خلق سالی متفاوت ؛