درخشش در مسابقات فیراکاپ

دانش آموزان سخت کوش سلام صدر توانستند رتبه اول ربات اُلمپیک در مسابقات فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر در گروه سنی زیر ۱۴ سال (U14) را به دست آورند که بدین ترتیب جواز حضور در مسابقات جهانی تایوان ۲۰۱۸ را به دست آوردند ؛

این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ سلام صدر تبریک عرض میکنیم .