السلام علیکِ یا فاطمه الزهرا (س)

امروز ، دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ ، هیئت محبان الرضا (ع) دبیرستان سلام صدر ، حال و هوایی دیگر داشت ؛ حرف از مادر بود و دربی که سوخته ، پسری که تا آخر عمر آن کوچه و اتفاقاتش مثل کابوسی سیاه از روبروی دیدگانش کنار نخواهند رفت ، پائین پاهایی که پناهگاه گریه های جانسوز فرزندی شده اند ، دختری که از همین حال ، با همان سن کمش ، باید زهر داغ دیدن را بچشد و وداعی تلخ برای تنهاترین مرد دنیا ؛ آری ، او دیگر بعد از فاطمه (س) تنهاترین مرد دنیا بود …