امروز یکشنبه ۱ بهمن ۹۶ ، ساعت ۷:۳۰ صبح ، بخش کتبی پنجمین دوره مسابقات اسوه حسنه در سلام صدر همچون دیگر مدارس سلام برگزار شد .