سرزمین دانش آموزی سلام صدر در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

سرزمین دانش آموزی سلام صدر در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با هدف اداره بخش قابل توجهی از امور مدرسه و با مشارکت تمامی دانش آموزان ، همزمان با روز نوجوان کار خود را آغاز میکند .

الگوگیری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اداره ی سرزمین با سه قوه ی مجریه ، مقننه و قضائیه ، مشارکت دانش آموزان در انتخاب روسای دو قوه ی مجریه و مقننه ، انتخاب وزرای کارآمد و باتجربه برای اداره امور مدرسه توسط رئیس جمهور و… ، گوشه ای از برنامه های سرزمین دانش آموزی سلام صدر می باشد .

۸ آبان ، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سرزمین دانش آموزی سلام صدر