انجمن اولیا و مربیان، در هر مدرسه هیئت منتخبی است از اولیای دانش‌آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت، به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان وکمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر پایهٔ مقررات و ضوابط انجام وظیفه می‌نماید.

به همین منظور ، در تاریخ ۴ آبان ۹۶ ، اولین جلسه از سری جلسات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان سلام صدر در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برگزار شد ؛

طبق رای گیری به عمل آمده در این جلسه ، جناب آقای دکتر ” عبدی ” به عنوان رئیس انجمن ، جناب آقای دکتر ” صراف ” به عنوان نائب رئیس ، و جناب آقای دکتر ” بهرامی ” به عنوان منشی انجمن برگزیده شدند .

 

– عکس های جلسه :