یکشنبه ۳۰ مهر ۹۶ ،     

جلسه هماهنگی اولیاء محترم اعضای تیم های ربات امدادگر و کو اِسپِیس دبیرستان سلام صدر جهت حضور در مسابقات ” فیراکاپ ” و ” ایران اُپن ” برگزار شد .

– عکس های جلسه :