آزمایشهای جذاب فیزیک

درس فیزیک – شیمی دوره متوسطه اول پر است از تجربه ها و آزمایشهای دوست داشتنی که جدای از اثر گذاری مستقیم در یادگیری و رشد درسی دانش آموزان ، تاثیر بسزایی در علاقه مندی و آشتی آنها با علم دارد. به همین جهت روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه اولین جلسه آزمایشگاهی درس فیزیک-شیمی در حیاط مدرسه و با فضایی شاد و علمی توسط معلم فیزیک پایه هشتم برگزار شد.
در این آزمایشها دانش آموزان با مفاهیم مهمی همچون اسیدها و بازها، روشهای مختلف تشخیص خاصیت ها، ابزار ها و معرف های گوناگون و نهایتا کار با کپسول آتش نشانی و شناسیایی مواد و عناصر آن آشنا شدند.

– عکس های کلاس :