سرزمین دانش آموزی سلام صدر

فرآیند اجتماعی شدن دانش آموزان و آشنایی با سواد اقتصادی ، اجتماعی و… از رسالت های مهم معلمی در دنیا کنونی ست که متاسفانه یا کمتر دیده و پرداخته می شود یا تبدیل به حرف و شعار شده. دبیرستان متفاوت سلام صدر با ارائه طرح سرزمین دانش آموزی ضمن شناسایی توانمندی های فردی دانش آموزان سعی کرده است تا این توانمندی ها و قابلیت ها را در مدرسه بکار گیرد و رویای دوست داشتنی مدرسه در دست دانش آموزان را تحقق بخشد.

تشبیه فضای عمومی مدرسه به یک سرزمین دانش آموزی و الگو گرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران در ادارۀ این سرزمین ، همچنین استفاده دانش آموزان در جایگاه قوای سه گانه مجریه ، قضائیه و مقننه؛ استفاده از دانش آموزان در جایگاه وزرا ، وکلا و … ضمن ارزش نهادن به شخصیت آنها و توانمندسازی ایشان در عرصه های ارتباطی- اجتماعی، به امور مدرسه هم شور و نشاط وصف ناشدنی اهدا کرده است. این مجموعه آمادگی دارد تا دانش و تجربه خود را در این زمینه با دیگر مدارس به اشتراک بگذارد تا همۀ دانش آموزان این سرزمین از تحقق این رویای شیرین همیشگی لذت ببرند.